Thứ ba, ngày 22/10/2019

Bàn chân

Chăm sóc bàn chân

Chăm sóc bàn chân

20.07.2012   92 lượt xem
Trong suốt cuộc đời mình, bệnh nhân đái tháo đường cần được giáo dục về tự chăm sóc...
Bệnh bàn chân đái tháo đường

Bệnh bàn chân đái tháo đường

04.07.2012   85 lượt xem
Những người mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ cắt cụt chi gấp 20 lần người bình...
Xem tiếp →
Giầy model 112

Giầy model 112

03.07.2012   89 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 107

Giầy model 107

03.07.2012   72 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 111

Giầy model 111

03.07.2012   79 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 110

Giầy model 110

03.07.2012   84 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 102

Giầy model 102

03.07.2012   79 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 103

Giầy model 103

03.07.2012   77 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 104

Giầy model 104

03.07.2012   75 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 101

Giầy model 101

03.07.2012   69 lượt xem
Xem tiếp →
© 2012 - 2019, Viện Đái Tháo Đường Và Rối Loạn Chuyển Hóa. All rights reversed.