Thứ bảy, ngày 25/01/2020

Bàn chân

Chăm sóc bàn chân

Chăm sóc bàn chân

20.07.2012   130 lượt xem
Trong suốt cuộc đời mình, bệnh nhân đái tháo đường cần được giáo dục về tự chăm sóc...
Bệnh bàn chân đái tháo đường

Bệnh bàn chân đái tháo đường

04.07.2012   123 lượt xem
Những người mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ cắt cụt chi gấp 20 lần người bình...
Xem tiếp →
Giầy model 112

Giầy model 112

03.07.2012   123 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 107

Giầy model 107

03.07.2012   96 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 111

Giầy model 111

03.07.2012   100 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 110

Giầy model 110

03.07.2012   116 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 102

Giầy model 102

03.07.2012   103 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 103

Giầy model 103

03.07.2012   99 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 104

Giầy model 104

03.07.2012   105 lượt xem
Xem tiếp →
Giầy model 101

Giầy model 101

03.07.2012   95 lượt xem
Xem tiếp →
© 2012 - 2020, Viện Đái Tháo Đường Và Rối Loạn Chuyển Hóa. All rights reversed.