Thứ sáu, ngày 14/12/2018

Ban lãnh đạo

VIỆN TRƯỞNG:

PGS.TS.BS VŨ BÍCH NGA

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG:

THS.BS ĐỖ ĐÌNH TÙNG

 

 NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG:

PGS.TS. TẠ VĂN BÌNH

© 2012 - 2018, Viện Đái Tháo Đường Và Rối Loạn Chuyển Hóa. All rights reversed.