Thứ năm, ngày 22/10/2020

Viện Đái Tháo Đường Và Rối Loạn Chuyển Hóa

Địa chỉ:
Số 1, Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại:
(+84)4 35747073

Fax:
+84.123445668

E-mail:
nidimed@gmail.com


Liên hệ với chúng tôi

© 2012 - 2020, Viện Đái Tháo Đường Và Rối Loạn Chuyển Hóa. All rights reversed.