Chủ nhật, ngày 07/03/2021

Nghiên cứu rối loạn Lipid và hội chứng chuyển hóa ở người tiền đái tháo đường


19.05.2012   261 lượt xem

Thông tin chung:

- Tên dự án: “Dự án nghiên cứu can thiệp lối sống dựa vào cộng đồng để phòng chống bệnh Đái tháo đường  týp 2 tại Tỉnh Ninh Bình - Dự án D-START”.

- Tên nhà tài trợ: Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF)

- Đơn vị thực hiện: Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội

- Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Từ 6/2011 – 5/2014

- Địa điểm thực hiện dự án : Tỉnh Ninh Bình

- Chủ nhiệm Dự án: PGS.TS. Tạ Văn Bình

- Điều phối viên-Nghiên cứu viên chính: Ths.Bs Đỗ Đình Tùng

Mục tiêu chung:

Xây dựng mô hình, đánh giá hiệu quả, tính bền vững của mô hình và các kỹ thuật can thiệp lối sống cộng đồng phòng chống bệnh đái tháo đường týp 2.

Mục tiêu cụ thể:

  1. Xác định tỉ lệ bệnh đái tháo đường, tiền đái tháo đường và yếu tố nguy gây bệnh ĐTĐ.

  2. Xây dựng mô hình về can thiệp cộng đồng để phòng chống bệnh ĐTĐ týp 2.

  3. Đánh giá hiệu quả phòng bệnh, hiệu quả kinh tế và khả năng mở rộng mô hình.

Kết quả chủ yếu của dự án:

- Phát hiện sớm các đối tượng mắc bệnh đái tháo đường trong cộng đồng để quản lý điều trị.

- Đưa ra được mô hình, các kỹ thuật, bộ dụng cụ, tài liệu can thiệp cộng đồng phòng chống đái tháo đường.

- Giảm số người mắc đái tháo đường cũng như mắc các yếu tố nguy cơ tại cộng đồng.

- Đào tạo được đội ngũ nghiên cứu viên, các bác sĩ và y tá chuyên môn về phòng chống đái tháo đường, đây là nòng cốt để triển khai phòng chống đái tháo đường.

Ý nghĩa:

- Đây là nghiên cứu tiến tiến, ngang tầm với các quốc gia trên thế giới về phòng chống bệnh đái tháo đường týp 2. Việt Nam là nước đầu tiên được Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế lựa chọn tài trợ.

- Quá trình nghiên cứu là sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về đái tháo đường với các nhà nghiên cứu tại Việt Nam.

- Sự thành công của Mô hình phòng chống bệnh Đái tháo đường tại Việt Nam sẽ là cơ sở để Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế khuyến cáo áp dụng sang các nước khác.

Một số hoạt động chính của dự án:

- Sàng lọc phát hiện sớm các đối tượng đái tháo đường, tiền đái tháo đường, người có yếu tố nguy cơ.

- Giáo dục tư vấn cho các đối tượng tiền đái tháo đường.

- Giáo dục học đường.

- Tư vấn thường xuyên cho các đối tượng tiền đái tháo đường.

- Truyền thông, giáo dục phòng chống ĐTĐ

- Tổ chức các câu lạc bộ, các nhóm đi bộ nhằm thay đổi lối sống

- Đánh giá theo dõi sự tiến triển thành bệnh đái tháo đường ở nhóm người tiền đái tháo đường.

Kết quả đã đạt được:

- 240 lượt cán bộ, nhân viên tế được đào tạo tập huấn về kỹ năng sàng lọc các yếu tố nguy cơ, sàng lọc ĐTĐ

- 40 nhân viên y tế được tập huấn can thiệp phòng chống ĐTĐ

- 70.000 người được sàng lọc yếu tố nguy cơ ĐTĐ bằng phiếu tính điểm số đánh giá yếu tố nguy cơ

- 8.100 người có yếu tố nguy cơ được khám, xét nghiệm sàng lọc ĐTĐ

- 2.100 người được phát hiện mắc tiền đái tháo đường

- 420 người được phát hiện mắc mới đái tháo đường

Cập nhật cuối cùng ngày 18.5.2012

© 2012 - 2021, Viện Đái Tháo Đường Và Rối Loạn Chuyển Hóa. All rights reversed.