Thứ bảy, ngày 04/07/2020

Thông báo đăng ký tham dự trại hè đái tháo đường năm 2015


15.04.2015   162 lượt xem

Nhằm hỗ trợ, giáo dục cho người mắc bệnh đái tháo đường, Trung ương Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam phối hợp với Tổ chức Insulin For Life Toàn cầu, Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hoá và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức Trại hè Đái tháo đường Quốc tế cho người bệnh đái tháo đường tại Việt Nam

HỘI NGƯỜI GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…17./VADE

Hà Nội, ngày 15   tháng  4    năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký tham dự Trại hè Đái tháo đường Quốc tế năm 2015 tại Việt Nam

Bệnh Đái tháo đường ngày càng gia tăng trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam. Người mắc bệnh đái tháo đường, nhất là trẻ em luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bệnh tật của mình để duy trì cuộc sống bình thường.

Nhằm hỗ trợ, giáo dục cho người mắc bệnh đái tháo đường, Trung ương Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam phối hợp với Tổ chức Insulin For Life Toàn cầuViện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hoá và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức Trại hè Đái tháo đường Quốc tế cho người bệnh đái tháo đường tại Việt Nam như sau:

  1. 1.  Đối tượng đăng ký tham gia: Trẻ em mắc đái tháo đường từ 6 đến 15 tuổi, Quốc tịch Việt Nam.

2. Địa điểm tổ chức: Khu Du lịch Đảo Ngọc Xanh; Thị trấn Thanh Thủy – Thanh Thủy – Phú Thọ.

3. Thời gian: 03 ngày, từ Thứ 6 ngày 26/06/2015 đến Chủ nhật ngày 28/06/2015.

4. Nội dung: Tổ chức các hoạt động giáo dục về bệnh đái tháo đường cho trẻ em mắc bệnh thông qua các hoạt động của trại hè; nhằm khuyến khích ý chí, nghị lực vươn lên, có thể tự kiểm soát bệnh tật duy trì cuộc sống bình thường dù có mắc bệnh đái tháo đường (có chương trình chi tiết kèm theo).

5. Kinh phí: Ban tổ chức tài trợ 100% kinh phí tham gia trại hè bao gồm phí đăng ký tham dự trại hè, tiền ăn, ở, phương tiện đi lại, các chi phí xét nghiệm, điều trị trong thời gian diễn ra trại hè.

Trại hè là nơi người đái tháo đường được gặp gỡ các chuyên gia đầu ngành về bệnh đái tháo đường ở trong nước và quốc tế; được chia sẻ; được sống trong môi trường khoẻ mạnh, thân thiện, an toàn ngay cả khi có bệnh đái tháo đường. Vậy Ban tổ chức thông báo để các tổ chức, cá nhân có con, em mắc bệnh Đái tháo đường đăng ký tham dự trại hè. Thời gian đăng ký chậm nhất ngày 30 tháng 5 năm 2015.

          Mọi thông tin chi tiết về Trại hè xin liên hệ: Ths.Bs Đỗ Đình Tùng, điều phối viên Trại hè; ĐTDĐ: 0983609369; Email: bsdinhtung@gmail.com.

          Địa chỉ gửi thư: Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa, Tầng 4, Nhà A1, Số 1 – Tôn Thất Tùng Đống Đa Hà Nội.

 

Nơi nhận:

   - Như trên;

   - Lưu Văn phòng Hội.                    

TM. BAN CHẤP HÀNH TW HỘI

CHỦ TỊCH

 

 PGS.TS. Tạ Văn Bình

© 2012 - 2020, Viện Đái Tháo Đường Và Rối Loạn Chuyển Hóa. All rights reversed.