Thứ ba, ngày 11/08/2020

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo Bác sĩ định hướng Nội tiết - Đái Tháo Đường


20.06.2016   268 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

VIỆN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 32/VĐTD&RLCH-ĐT

                      Hà Nội, ngày    08    tháng    06   năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA NỘI TIẾT- ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

 

           Kính gửi:.....................................................................................................................

Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa của Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội của Trường thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường” khóa 6.

1. Hình thức đào tạo:          Tập trung. Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ:

                                                Định hướng chuyên khoacủa Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội.

2. Đối tượng:                        Bác sỹ đa khoa hoặc bác sỹ răng hàm mặt hoặc bác sĩ y học cổ truyền tại đã tốt nghiệp các trường đại học Y dược trên cả nước.

3Số lượng học viên:          50 học viên

4. Thời gian đào tạo:          06 tháng.

5. Cơ sở học và thực hành:

Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa – Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các cơ sở liên kết

6. Hồ sơ đăng kí gồm:       

-        01 bản sao văn bằng tốt nghiệp Đại học (có chứng thực).

-        01 đơn xin học

-        01 giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học của cơ quan đang công tác (đối với học viên đã đi làm).

-        01 sơ yếu lí lịch có chứng nhận của cơ quan (nếu trong biên chế Nhà nước)hoặc cơ quan hành chính nơi cư trú.

-        01 bản sao giấy khai sinh (có chứng thực)

-        02 ảnh 3x4 làm thẻ học viên (ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).

(Học viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện, nếu thất lạc Viện không chịu trách nhiệm)

7. Thời gian nhận hồ sơ và học phí:

      -  Phòng đào tạo và NCKH, Viện đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa, phòng 428 tầng 4, nhà A5, trường Đại học Y Hà Nội, số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

-        Liên hệ : ThS. Nguyễn Thành Lâm

(Điện thoại : 0975564268  hoặc  0435747073;

Email : nguyenthanhlam@hmu.edu.vn;   website : noitietdaithaoduong.vn)

8. Học phí toàn khóa: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) không kể các khoản chi mua sách, tài liệu học tập, áo thực tập tại Bệnh việnHọc viên tự túc ăn, ở và phương tiện đi lại.

Nộp học phí tại: Phòng đào tạo và NCKH, Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa, phòng 428 tầng 4, nhà A5 Trường Đại học Y Hà Nội

9. Khai giảng: Dự kiến tháng 07/2016

                             

Nơi nhận:       

-       Như trên;

-       Lưu: VT;

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 VŨ BÍCH NGA

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

VIỆN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/VĐTD&RLCH-ĐT

                      Hà Nội, ngày    08    tháng   06    năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA NỘI TIẾT- ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

 

           Kính gửi:.....................................................................................................................

   Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa của Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội của Trường thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Điều dưỡng chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường” khóa 7.

1. Hình thức đào tạo:          Tập trung. Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ:

                                                Điều dưỡng chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường của Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội

2. Đối tượng:                        Y sỹ, y tá, điều dưỡng đã tốt nghiệp trên cả nước

3Số lượng học viên:          30 đến 50 học viên

4. Thời gian đào tạo:          03 tháng.

5. Cơ sở học và thực hành:

Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa – Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các cơ sở liên kết.

6. Hồ sơ đăng kí gồm:       

-        01 bản sao văn bằng tốt nghiệp (có chứng thực).

-        01 đơn xin học

-        01 giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học của cơ quan đang công tác (đối với học viên đã đi làm).

-        01 sơ yếu lí lịch có chứng nhận của cơ quan (nếu trong biên chế Nhà nước)hoặc cơ quan hành chính nơi cư trú.

-        01 bản sao giấy khai sinh (có chứng thực)

-        02 ảnh 3x4 làm thẻ học viên (ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).

(Học viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện, nếu thất lạc Viện không chịu trách nhiệm)

7. Thời gian nhận hồ sơ và học phí:

      -  Tại Phòng đào tạo và NCKH, Viện đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa, phòng 428 tầng 4, nhà A5, trường Đại học Y Hà Nội, số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

-        Liên hệ : ThS. Nguyễn Thành Lâm

 (Điện thoại : 0975564268 hoặc 0435747073;

Email : nguyenthanhlam@hmu.edu.vn; website : noitietdaithaoduong.vn)

8. Học phí toàn khóa: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng chẵn) không kể các khoản chi mua sách, tài liệu học tập, áo thực tập tại Bệnh việnHọc viên tự túc ăn, ở và phương tiện đi lại.

Địa điểm : Phòng đào tạo và NCKH, Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa, phòng 428 tầng 4, nhà A5 Trường Đại học Y Hà Nội.

9. Khai giảng: Dự kiến tháng 07/2016

Nơi nhận:       

-       Như trên;

-       Lưu: VT;          

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 VÚ BÍCH NGA

© 2012 - 2020, Viện Đái Tháo Đường Và Rối Loạn Chuyển Hóa. All rights reversed.