Thứ bảy, ngày 04/07/2020

Tổ chức Lớp tập huấn điều trị bệnh đái tháo đường nâng cao


18.07.2016   176 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

VÀ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34 /VP-VĐTĐ&RLCH

Hà Nội, ngày   12  tháng    7  năm 2016

V/v Tổ chức Lớp tập huấn điều trị bệnh đái tháo đường nâng cao

 

Kính gửi:         - ......................................................................................

                        - ......................................................................................

Để nâng cao kiến thức điều trị bệnh đái tháo đường cho bác sĩ ở các tuyến, Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa tổ chức Lớp tập huấn điều trị bệnh đái tháo đường nâng cao cho bác sĩ như sau:

1.  Mục đích, nội dung:

    Nâng cao kiến thức thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường.

    Kết quả sau đào tạo học viên sẽ nắm được các nội dung:

-       Biết được chẩn khám, phát hiện và dự phòng bệnh ĐTĐ.

-       Điều trị ĐTĐ bằng thuốc viên và điều trị bằng insulin.

-       Biết chăm sóc, điều trị các biến chứng cấp tính và mạn tính của bệnh ĐTĐ.

-       Cập nhật các kiến thức chẩn đoán và điều trị ĐTĐ và các biến chứng ĐTĐ.

2.  Thời gian:

    02 ngày, bắt đầu 8h00 ngày 16/08/2016; kết thúc 16h30 ngày 17/08/2016.

3.  Địa điểm:

    Tại Giảng đường Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội; số 1 – Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội..

4.  Đối tượng tham gia:

-       Các Bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện và các cơ sở y tế các tuyến.

-       Số lượng: 100 học viên mỗi lớp học.

5.  Giảng viên:

          Giảng viên của Viện ĐTĐ&RLCH, Trường Đại học Y Hà Nội và các giảng viên mời của các bệnh viện trung ương.

6.  Đăng ký và kinh phí:

-       Đề nghị học viên đăng ký qua điện thoại hoặc email trước khi đến tham dự.

-       Tiền ăn, ở, đi lại, nước uống vv… của học viên do đơn vị cử cán bộ tham dự khóa học tự chi trả theo quy định hiện hành.

-       Học phí: để có kinh phí hỗ trợ tổ chức lớp học, làm và cấp chứng nhận, mỗi học viên đóng 1.000.000đ/lớp/ 2 ngày.

-       Học phí xin gửi về tài khoản:

-       Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa

-       Số tài khoản        :     102010001094000

-       Tại ngân hàng  :     Ngân hàng Việt tin Bank Đống Đa.

(Đề nghị ghi rõ họ và tên + ngày tháng năm sinh của người học)

7.  Quyền lợi của học viên

-   Được cấp phát tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ học tập.

-   Được cấp chứng chỉ: Để đảm bảo quyền lợi cho các học viên, Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hoá – Đại Học Y Hà Nội sẽ tổ chức cấp chứng nhận tham gia khóa đào tạo ngay khi kết thúc lớp học.

        Chi tiết về lớp học đề nghị liên hệ: Văn phòng Viện ĐTĐ&RLCH; Địa chỉ: Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa – Trường Đại học Y Hà Nội; số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

        Điện thoại: 04 35747 370 hoặc 0983 609 369; đăng ký qua thư điện tử theo địa chỉ email: bsdinhtung@gmail.com

        Để góp phần vào thành công của các lớp đào tạo góp phần mang lại lợi ích cho người bệnh và cho cộng đồng, Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa rất mong được sự tạo điều kiện giúp đỡ và phối hợp của các cấp/ngành/đơn vị y tế các tuyến để Viện hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Y tế giao.

        Xin trân trọng cảm ơn!

Ghi chú: Học viên có nhu cầu hỗ trợ về chỗ ở xin liên hệ trước với Đ/c Hiền, số điện thoại: 0983.087.479. Học viên tự túc về kinh phí ăn, ở.

Nơi nhận:                                                                                          

                                                                                                                                                    VIỆN TRƯỞNG

- Như trên;                                                                               
- Lưu: VT Viện.                                                                                                                              VŨ BÍCH NGA

© 2012 - 2020, Viện Đái Tháo Đường Và Rối Loạn Chuyển Hóa. All rights reversed.